בקבוק אליגטור בעל קשית שאיננה מטפטפת ומאפשרת זרימה מהירה ובכך מאפשרת לנוזל לעבור דרך הקש רק כאשר מתבצעת פעולת היניקה. בסיום השתייה ניתן לסגור את הקשית. הבקבוק מאופיין בעיצוב אגרונומי חדשני לאחיזה נוחה של הפעוט.